Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SEJP - 19.02.2024 r.

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Elektrowni Jądrowej na Pomorzu,

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia (rozdział IV pkt 8) pragniemy poinformować, iż Zarząd SEJP podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SEJP. Wydarzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbędzie się dnia 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) w budynku Domu Technika (sala wynalazców, II piętro) w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6.

Zapraszamy zatem na:
godz. 16.15 - I termin
godz. 16.30 - II termin

Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i zatwierdzenie Regulaminu Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9. Udzielnie członkom organów SEJP absolutorium z wykonywania obowiązków.
10. Ogłoszenie zbierania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Wykład poświęcony energetyce jądrowej.
12. Dyskusja dot. kierunku działalności SEJP w najbliższych latach.
13. Wybory składów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

WAŻNE!!!
Bardzo proszę o przesłanie na adres sejpomorze@gmail.com informacji nt. uczestnictwa w wydarzeniu bądź jego braku.

Dodatkowo informuję, że sprawozdanie Zarządu SEJP z kończącej się kadencji będzie dostępne dla wszystkich do wglądu na stronie Stowarzyszenia jak również w biurze począwszy od 5 lutego br.