Misja i wizja SEJP

 1. Celami Stowarzyszenia są: 
         wspieranie działań mających na celu budowę elektrowni jądrowej poprzez:
  1. propagowanie idei budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej wśród społeczności oraz w otoczeniu biznesowym,
  2. pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie walorów energetyki jądrowej,
  3. promowanie regionalnych przedsiębiorstw jako ewentualnych podwykonawców realizowanych projektów budowy elektrowni jądrowej, 
  4. aktywne wspieranie szkoleń dla kadry przyszłej elektrowni,
  5. zapobieganie i łagodzenie sporów dot. energetyki jądrowej.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. komunikowanie kwestii dot. konieczności budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz korzyści jej umiejscowienia w województwie pomorskim,  
  2. organizowanie spotkań, prelekcji, oraz innych wydarzeń,
  3. współorganizowanie konferencji o tematyce energetyki jądrowej,  
  4. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, 
  5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach dot. preferencji dla energetyki jądrowej w województwie pomorskim.