Pozytywna decyzja ws. budowy elektrowni jądrowej w Polsce

11 lipca 2023 roku Minister Klimatu i Środowiska, na wniosek Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), wydał decyzję zasadniczą, która formalnie potwierdziła, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Dokument ten uprawnia PEJ do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych – m.in. lokalizacyjnej oraz późniejszego pozwolenia na budowę. Jest to również milowy krok prowadzący do pozytywnych zmian w polskim miksie energetycznym i poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Więcej informacji pod poniższym adresem:
Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe z pozytywną decyzją