Zmarła Zofia Bubniewicz

Z głębokim żalem informujemy, że 7 maja 2023 r. zmarła Zofia Bubniewicz. W naszej pamięci pozostanie jako osoba szlachetna, skromna i przyjazna, życzliwa.

W latach 1965 – 2001 sprawowała funkcję Kierownika Dziekanatu Wydziału Elektrycznego, a następnie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W tym czasie Dziekanat Wydziału dwukrotnie otrzymał tytuł „Najuprzejmiejszego Dziekanatu na Politechnice Gdańskiej”, przyznany przez redakcję czasopisma studenckiego.

W 1986 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 1996 r. Złotym Krzyżem Zasługi. Wielokrotnie otrzymywała również nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za długoletnią pracę na Politechnice Gdańskiej.

Rodzinie i bliskim Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają wdzięczni absolwenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 maja 2023 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.