Po co nam atom? Elektrownie jądrowe w Polsce polską racją stanu

Zapraszamy do zapoznania sie z serią prezentacji. które miały miejsce w dn. 8 marca 2023 r. w budunku Sejmu RP, podczas posiedzeia Parlamentarnego Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej. Temat przewodni spotkania brzmiał "Po co nam atom? Elektrownie jądrowe w Polsce polską racją stanu".

Wszystkie prezentacje wraz z linkiem do transmisji są udostępnionw na www:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=841

Prezentacje:
1. Jerzy Lipka – inżynier, przewodniczący OREJ (Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej) - ,,Krótka historia energetyki jądrowej w Polsce”,
2. Profesor Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska) - ,,Kierunki rozwoju sektora energii w Polsce”,
3. Profesor Bolesław Zaporowski (Politechnika Poznańska) - ,,Znaczenie elektrowni jądrowych w systemie elektroenergetycznym Polski”,
4. Profesor Andrzej Strupczewski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) - ,,Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych, promieniowanie jonizujące, odpady”,
5. Doktor Marcin Jaskólski (Politechnika Gdańska) - ,,Rynkowe uwarunkowania finansowania budowy elektrowni jądrowych w Polsce”,
6. Piotr Marek (inżynier, członek Zarządu OREJ) - ,,Złoża Uranu w Polsce”.