Współpraca

Spotkania wewnętrzne:

 • Posiedzenie Zarządu 26.03.2019 rok
 • Posiedzenie Zarządu 29.03.2019  rok
 • Posiedzenie Zarządu 31.05.2019 rok
 • Posiedzenie Zarządu 25.06.2019 rok
 • Walne Zgromadzenie Członków SEJP 25.06.2019 rok
 • Posiedzenie Zarządu 21.11.2019 rok
 • Posiedzenie Zarządu 19.03.2020 rok
 • Posiedzenie Zarządu 06.08.2020 rok
 • Posiedzenie Zarządu 22.03.2021 rok
 • Posiedzenie Zarządu 16.04.2022 rok
 • Posiedzenie Zarządu 10.05.2022 rok
 • Posiedzenie Zarządu 07.03.2023 rok
 • Posiedzenie Zarządu 06.11.2023 rok

Spotkania dedykowane Człownkom SEJP:

 • Konferencja pt. "Elektrownia jądrowa dla Polski, dla Pomorza" (18.12.2023 r.)
 • Zorganizowane wykłady z Podstaw Energetyki Jądrowej, poprowadzone przez dr inż. Marcina Jaskólskiego (PhD), Pełnomocnika Rektora Politechniki Gdańskiej ds. Energetyki Jądrowej (13 i 27.05.2021 r.)

Przewodnictwo:

 • Zorganizowanie wspólnie z Obywatelskim Ruchem Energetyki Jądrowej w Sejmie RP konferencji pt. "Po co nam atom? Elektrownie jądrowe w Polsce polską racją stanu". (08.03.2023 r.)
 • Przeprowadzenie przez członka zarządu SEJP kol. Andrzeja Jędrzejczaka szkolenia dla inspektorów firmy Hamilton pt. Nuclear Safety Training w celu przedstawienia procedury odbioru urządzeń GE dla energetyki jądrowej.

Zaproszenia:

 • Spotaknie informacyjne z członkami OREJ w Gdyni (15.04.2023 r.)
 • Spotaknie informacyjne/konsultacje społeczne - Polskie Elektrownie Jądrowe (2, 6-8.04.2022 r.)
 • Westinghouse & Bechtel Sympozjum dla Dostawców - Elektrownia AP1000® (5-6.11.2021 r.)
 • Departament Energii Jądrowej - cykl spotkań informacyjnych przygotowujących polski przemysł do budowy energetyki nuklearnej w Polsce (10.12.2020 r.)

Sprawy bieżące:

 • Udział w Posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury Bezpieczeństwa i Obronności, dotyczący Bezpieczeństwa Energetycznego Polski, oraz późniejszej dyskusji o wystąpieniach uczestników posiedzenia (28.01.2022 r.)
 • Udział w Sprawozdaniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw z udziałem Ministra Piotra Naimskiego Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. (17.01.2022 r.)
 • Wystosowanie listu otwartego w sprawie budowy EJ (http://sejp.pl/aktualnosci/list-otwarty-sejp-w-sprawie-budowy-ej)
 • Udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej (08.03.2023 r.)