Współpraca

Spotkania wewnętrzne:

 • Zebranie założycielskie I - 12.01.2011
 • Zebranie założycielskie II – 19.05.2011
 • Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia dnia 1.09.2011
 • Walne Zgromadzenie Członków SEJP 29.09.2011
 • I Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu 29.09.2011 – ustalenie składek, terminów
 • Posiedzenie Zarządu dnia 4.01.2012
 • Posiedzenie Zarządu 15.03.2012
 • Posiedzenie Zarządu 08.10.2012
 • Walne Zgromadzenie Członków SEJP 14.11.2012 rok
 • Posiedzenie Zarządu 28.02.2013 rok
 • Walne Zgromadzenie Członków SEJP 15.06.2015 rok
 • Posiedzenie Zarządu 15.06.2015 rok
 • Posiedzenie Zarządu 06.07.2015 rok 
 • Posiedzenie Zarządu 31.07.2015 rok
 • Posiedzenie Zarządu 08.02.2016 rok
 • Posiedzenie Zarządu 09.03.2016 rok
 • Posiedzenie Zarządu 02.12.2016 rok
 • Walne Zgromadzenie Członków SEJP 02.12.2016 rok
 • Posiedzenie Zarządu 09.01.2017 rok
 • Posiedzenie Zarządu 21.02.2017 rok
 • Posiedzenie Zarządu 21.11.2019 rok
 • Posiedzenie Zarządu 29.03.2018  rok
 • Posiedzenie Zarządu 26.03.2019 rok
 • Posiedzenie Zarządu 31.05.2019 rok
 • Walne Zgromadzenie Członków SEJP 25.06.2019 rok
 • Posiedzenie Zarządu 25.06.2019 rok

Spotkania dedykowane Człownkom SEJP:

 • Spotkanie pomiędzy PGE (Panem Marcinem Cieplińskim i Panem Wojciechem Niewierko) Członkami naszego Stowarzyszenia  - 15.03.2012
 • Spotkanie przedsiębiorców pomorskich z Arevą
 • Spotkanie z firmą Westinghouse w Urzędzie Marszałkowskim – rozesłanie prezentacji Westinghouse, dot. systemów bezpieczeństwa reaktorów AP 100 oraz notatka - 24.04.2012
 • Spotkanie z PGE Panem Marcinem Cieplińskim i Panem Wojciechem Niewierko - dedykowane dla Członków SEJP. Tematyka: aktualności w temacie atomowej inwestycji oraz sprawy inne - 20.06.2012
 • Spotkanie dot. szkolenia kadr EJ  z PGE SA Panią Izabelą Kulpą – 20.07.2012
 • Spotkanie z PGE EJ1 SA Dyrektorem Biura Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Panią Katarzyną Kozłowską - 14.11.2012
 • Spotkanie z spotkaniu z Panem Pascal Guénin - merem Lestiou zorganizowane dzięki Członkowi wspierającemu EDF Polska - 28 luty 2013 r. w siedzibie GIK w budynku Amber Expo
 • Spotkanie z władzania PGE EJ1 - 28 maj 2013 r. w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej

Przewodnictwo:

 • Posiedzenie Rady Platformy - Waldemar Dunajewski został wybrany na Przewodniczącego Zespołu ds. energetyki jądrowej - październik 2011
 • Przystąpienie SEJP do Koalicji ekspertów na rzecz energetyki jądrowej, które jest inicjatywą Ministerstwa Gospodarki. Udział w tej inicjatywie jest następstwem zaproszenia wystosowanego przez Minister Trojanowską do Prezesa Dunajewskiego - 19.04.2012 datą podjęcie  decyzji przez Zarząd

Zaproszenia:

 • Współorganizowanie konferencji naukowo – technicznej pt. „Elektrownia jądrowa w województwie Pomorskim”, organizowaną w ramach XXIV Kongresu Techników Polskich – 20 maj 2011 rok.
 • Dyskusja panelowa na temat badań opinii publicznej dotyczących energetyki jądrowej, przeprowadzonych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w latach 2010-2011 – 18 październik 2011 – przesłanie notatki z dyskusji, raportu opinii publicznej i formularza z zaproszeniem do Forum Energia i Samorządność
 • Konferencja  pt.: "Energetyka jądrowa w Polsce, opcja czy realna potrzeba?" - 15 listopad 2011
 • Warsztaty szkoleniowo-informacyjne „Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat” - 1 grudzień 2011 r.
 • Dyskusja nad projektami nowych ustaw Prawo Energetyczne oraz Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, które organizuje Towarzystwo Elektrowni Wodnych w ramach Forum Dialogu i Współpracy i  Energia i Samorządność – 19 styczeń 2012
 • Dwa spotkania informacyjne na temat energetyki jądrowej organizowane przez PGE – Choczewo i Gniewino
 • Wstąpienie do Women in Nuclear
 • V Pomorski Kongres Obywatelski, którego tematem była m.in. przyszłość energetyki.
 • Spotkanie Komitetu Obywatelskiego "Tak dla Atomu w Choczewie" z mieszkańcami gminy -25.04.2012
 • Zaproszenie na V Letnią Szkołę Energetyki Jądrowej - 6 miejsc na wykładach w dniach 8-9.05.2012.
 • Zaproszenie na szkolenie w zakresie Konwencji Aarhus i jej stosowania w obszarze odpadów promieniotwórczych i EJ - 18-19.06.2012
 • Debata ekspertów nt. energetyki jądrowej organizowana przez Ministerstwo Gospodarki „Optymalny mix energetyczny dla Polski: czy potrzebna jest w nim energetyka jądrowa? – 2.07.2012
 • Debata transmitowana on-line na portalu biznes.onet.pl - 4.07.2012
 • Dyskusja na temat energetyki jądrowej z dr Patrick Moore i współzałożyciel Greenpeace 10.07.2012
 • Debata pt. Elektrownia jądrowa –wyzwania i szanse dla biznesu – 31.08.2012 w Gniewinie
 • Konferencję pt. „Dobry wiatr dla regionów” – 26.09.2012
 • „Energetyka jądrowa w Polsce. Budowa elektrowni jądrowych.” – 25 wrzesień 2012 GPN-T
 • Jubileusz 80-lecia SEP – 11-12 październik 2012 NOT
 • Pomorskie Dni Energii - 25-26 październik AmberExpo
 • Seminarium - Review on nuclear energy main issues – French case 5.12.2012 Politechnika Gdańska
 • Seminarium "Odnawialne źródła energii w praktyce" - 10 styczeń 2013 sala Morska Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni
 • Warszaty energetyki jądrowej organizowane przez GE Hitachi - 27 luty-1 marzec Szczyrk
 • Seminarium pt. Klastry pomorskie - 18 marzec 2013 r. Sala Herbowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Warsztaty poświęcone wykreowaniu inteligentnych specjalizacji w Województwie Pomorskim - 26 marca 2013 r. Sala Herbowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • wykład prof. Wacława Gudowskiego z Królewskiego Instytutu Technologii (KTH) w Sztokholmie. Temat wykładu "Masz wiedzę czy tylko opinię? Rozwój energetyki jądrowej jako rozwiązanie dla Polski". Podczas spotkania ogłoszony i zainaugurowany program współpracy PGE EJ1 z uczelniami wyższymi. - 28 maj 2013  r. Politechnika Gdańska.