Aktualizacja katalogu polskich firm sektora jądrowego

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wraz z rozwojem polskiego programu jądrowego, przystępuje do aktualizacji katalogu polskich firm dla sektora jądrowego - „Polish industry for nuclear 2023”.

Poniżej przekazujemy link do listu otwartego Pani Minister Anny Moskwy adresowany do krajowych firm, organizacji branżowych oraz agencji państwowych mających za zadanie stymulowanie krajowego przemysłu; w tym do Państwa, wedle rozdzielnika.
https://sep.gda.pl/wp-content/uploads/2023/03/Aktualizacja-katalogu-Poli...

Celem niniejszego działania jest pozyskanie najaktualniejszych informacji do nowej edycji przedmiotowego katalogu.

Zachęcamy firmy z odpowiednim doświadczeniem lub potencjałem do zgłoszeń w terminie do 28 kwietnia 2023 r. na wskazane w piśmie adresy mailowe:

andrzej.sidlo@klimat.gov.pl oraz jacek.zalewski@klimat.gov.pl

Szczegóły dotyczące funkcjonowania samego katalogu jak i aktualizacji wpisów znajdą Państwo na poniższej stronie:
https://www.gov.pl/web/polski-atom/aktualizacja-katalogu-polskich-firm-d...