Spotkania informacyjne - Polskie Elektrownie Jądrowe

Szanowni Państwo, w grudniu 2021 roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) wskazała lokalizację „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) jako preferowane miejsce posadowienia pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Decyzja została podjęta na podstawie prowadzonych od 2017 roku bezprecedensowych w skali Polski bardzo szczegółowych badań środowiskowych i lokalizacyjnych, które wykazały, że spełnia ona wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców. Wyniki analiz zostały umieszczone w Raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (ROOS). Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, do końca marca br. spółka złoży Raport do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jednocześnie PEJ rozpocznie cykl otwartych spotkań informacyjnych dla mieszkańców i władz gmin lokalizacyjnych. Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu, to inwestycja bardzo ważna dla całego regionu. Poszczególne elementy infrastruktury towarzyszącej realizowane będą na terenie całego województwa pomorskiego. Dlatego spółka pozostaje w stałym kontakcie zarówno z władzami samorządowymi, jak i przedstawicielami lokalnej społeczności w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. Konsekwentnie realizowane są działania edukacyjno-informacyjne popularyzujące informacje nt. energetyki jądrowej. Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w dniach:

Podczas spotkań zostaną przedstawione informacje dotyczące Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki szczegółowych badań lokalizacyjnych i środowiskowych. Będzie to również okazja do merytorycznej dyskusji w sprawie inwestycji mającej wpływ na przyszłość całego województwa pomorskiego. 

• 2 kwietnia 2022 r. (sobota) godz. 12:00 Słajszewo / świetlica wiejska
• 6 kwietnia 2022 r. (środa) godz. 16:00 Sasino / świetlica wiejska
• 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) godz. 17:00 Jackowo / świetlica wiejska
• 8 kwietnia 2022 r. (piątek) godz. 15:00 Kopalino / świetlica wiejska

Zachęcamy do udziału !