Dot. przynależności do SEJP oraz Walnego Zgromadzenia Członków

Szanowni Państwo,
Członkowie SEJP,

Zgodnie z wymaganiami Statutu, planujemy w II połowie lutego 2024 r. Walne Zgromadzenie Członków SEJP. Dokładna data podana zostanie w terminie późniejszym.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków SEJP:
- dokonamy wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2028,
- przeprowadzimy dyskusję nad kierunkiem działalności SEJP.

W 2023 roku nawiązaliśmy współpracę z Obywatelskim Ruchem Energetyki Jądrowej. Zorganizowaliśmy wspólnie Konferencję w Sejmie RP "Po co nam atom? Elektrownie jądrowe w Polsce polską racją stanu". Konferencja była skierowana do Posłów i Senatorów. Jednak ich zainteresowanie było niewielkie. Wygłoszone referaty oraz przeprowadzona dyskusja była interesująca. Można się z nią zapoznać pod poniższym adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=841

Ostatnie miesiące i wydane decyzje administracyjne sprawiły, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce staje się coraz bardziej realna. Wspierając Panią Starostę Wejherowską Gabrielę Lisius wzięliśmy udział w Konferencji „Elektrownia jądrowa dla Polski, dla Pomorza” (https://dziennikbaltycki.pl/w-wejherowie-rozmawiali-o-budowie-elektrowni...).

Powstała inicjatywa utworzenia ogólnopolskiej federacji stowarzyszeń wspierających rozwój EJ żeby jeszcze bardziej zintensyfikować wsparcie dla budowy EJ.

Wysokość składki członkowskiej SEJP wynosi obecnie 24 zł/rok. Składki są raczej symboliczne. Informację nt. stanu opłaconych składek członkowskich można uzyskać pod adresem sejp@gmail.com Zachęcamy do opłacenia składek. Dane do przelewu znajdują się z zakładce http://www.sejp.pl/kontakt
Na WZC przewidujemy dyskusję na temat rozwiązaniu problemu zaległych składek. Zarząd zaproponuje umorzenie zaległości.

Zachęcamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz aktywnego wsparcia inicjatywy rozwoju energetyki jądrowej na Pomorzu. Liczymy na jak najliczniejsze przybycie i efektywną dyskusję podczas WZC.

Przy okazji organizacji WZC chcemy przeprowadzić aktualizacją listy i kontaktów do członków Stowarzyszenia na Rzecz Elektrowni Jądrowej na Pomorzu. Prosimy zatem o potwierdzenie chęci dalszej przynależności do SEJP oraz o podanie aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego pisząc na adres sejp@gmail.com. Ułatwi to nam przekazywanie informacji o bieżącej działalności.

Korzystając z możliwości pragnę złożyć najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia i radości oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2024 roku.

Pozdrawiam

PIOTR ZIMNIAK
Prezes SEJP