Aktualności

 • Nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SEJP

  Niniejszym informujemy, iż w dn. 19.02.2024 r. miało miejsce Walne Zgdomadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Elektrowni Jądrowej na Pomorzu. 

  Podczas wydarzenia wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2024-2028:

  ZARZĄD SEJP
  - Prezes Zarządu - mgr inż. Piotr Zimniak
  - Wiceprezes Zarządu- mgr inż. Przemysław Minkowski
  - Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Jarosław Filipczak
  - Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Andrzej Jędrzejczak
  - Sekretarz Zarządu - mgr Marek Behnke

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SEJP - 19.02.2024 r.

  Szanowni Państwo,

  Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Elektrowni Jądrowej na Pomorzu,

  Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia (rozdział IV pkt 8) pragniemy poinformować, iż Zarząd SEJP podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SEJP. Wydarzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbędzie się dnia 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) w budynku Domu Technika (sala wynalazców, II piętro) w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6.

 • Konferencja ,,Energetyka jądrowa dla Polski, dla Dolnego Śląska!”

  Szanowni Państwo!

  Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej we Wrocławiu pt. ,,Energetyka jądrowa dla Polski, dla Dolnego Śląska!”, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 25 stycznia od 14:00 w siedzibie NOT we Wrocławiu przy ul. J. Piłsudskiego 74. Uczestniczyć będzie można również w formie on-line.

  Szczegółowe informacje pod poniższym adresem:
  https://fb.me/e/1eCJWh98A

 • Dot. przynależności do SEJP oraz Walnego Zgromadzenia Członków

  Szanowni Państwo,
  Członkowie SEJP,

  Zgodnie z wymaganiami Statutu, planujemy w II połowie lutego 2024 r. Walne Zgromadzenie Członków SEJP. Dokładna data podana zostanie w terminie późniejszym.

  Na Walnym Zgromadzeniu Członków SEJP:
  - dokonamy wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2028,
  - przeprowadzimy dyskusję nad kierunkiem działalności SEJP.

 • "ELEKTROWNIA JĄDROWA DLA POLSKI, DLA POMORZA" - KONFERENCJA

  Wszystki członków SEJP oraz osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. "ELEKTROWNIA JĄDROWA DLA POLSKI, DLA POMORZA", która odbędzie się 18 grudnia 2023 (poniedziałek) godz. 9:00 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie, im.  „Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł” ul. Strzelecka 9.

  Przewidywany porządek konferencji:

  Część pierwsza - Referaty:

 • Pozytywna decyzja ws. budowy elektrowni jądrowej w Polsce

  11 lipca 2023 roku Minister Klimatu i Środowiska, na wniosek Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), wydał decyzję zasadniczą, która formalnie potwierdziła, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Dokument ten uprawnia PEJ do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych – m.in. lokalizacyjnej oraz późniejszego pozwolenia na budowę.

 • Szkolenia dla polskiego przemysłu w ramach polskiego programu jądrowego

  Szanowni Państwo,

  Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska wraz z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska zapraszają na kolejną edycję szkoleń dla polskiego przemysłu, których celem jest przygotowanie do realizacji prac/dostaw w ramach polskiego programu jądrowego jak i aktywnego udziału na światowych rynkach sektora atomowego.

  Informujemy, że pozostały ostatnie wolne miejsce w poszczególnych grupach tematycznych:
  - budowlanej,
  - elektrycznej,
  - mechaniczno-spawalniczej.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej