Nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SEJP

Niniejszym informujemy, iż w dn. 19.02.2024 r. miało miejsce Walne Zgdomadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Elektrowni Jądrowej na Pomorzu. 

Podczas wydarzenia wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2024-2028:

ZARZĄD SEJP
- Prezes Zarządu - mgr inż. Piotr Zimniak
- Wiceprezes Zarządu- mgr inż. Przemysław Minkowski
- Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Jarosław Filipczak
- Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Andrzej Jędrzejczak
- Sekretarz Zarządu - mgr Marek Behnke

KOMISJA REWIZYJNA SEJP
- Przewodniczący - mgr inż. Waldemar Dunajewski
- Członek- mgr inż. Piotr Szczepański
- Członek - mgr inż. Sławomir Kucharski