Cykl spotkań o energetyce jądrowej

Szanowni Państwo,

W imieniu Depertamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu webinariów pn. „Rozwój Programu Polskiej Energetyki Jądrowej” poniżej zamieszczam niezbędne informacje.

Rejestracja

W celu uzyskania linku do spotkań bardzo proszę o rozesłanie do zainteresowanych osób formularza zgłoszeniowego i jego wypełnienie.

Możliwość rejestracji na wydarzenie rozpocznie się w dniu 13 maja o godz. 15:00 i zakończy w dniu 28 maja o godz. 16:00.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/ceGxMUpugk

Proszę o nieprzesyłanie linku do spotkania osobom, które nie wypełniły formularza zgłoszeniowego.

Harmonogram spotkań

Na cykl będą składały się trzy spotkania w formie zdalnej (platforma Webex by Cisco) dotyczące:

1)           rozwoju polskiego programu jądrowego i typów reaktorów jądrowych (14 maja w godz. 16:00-18:00),

2)           składowania odpadów promieniotwórczych (21 maja w godz. 16:00-18:00) oraz

3)           budowy kadr na potrzeby energetyki jądrowej (28 maja w godz. 16:00-18:00).

Pierwsze spotkanie (14 maja w godz. 16:00-18:00)

Pierwsze spotkanie będzie podzielone na dwie części:

W ramach pierwszej części (tj. od godz. 16:00-16:45) radca w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Łukasz Sawicki, omówi „Program polskiej energetyki jądrowej”.

Łukasz Sawicki

Posiada 18 lat doświadczenia w sektorze jądrowym, w tym w ciągu ostatnich 14 lat w administracji rządowej na stanowiskach związanych z zagadnieniami ekonomiki energetyki jądrowej. Specjalizuje się w modelach biznesowych dla elektrowni jądrowych. Autor ok. 20 publikacji z zakresu ekonomicznych aspektów energetyki jądrowej, w tym modeli biznesowych oraz wpływu przemysłu jądrowego na polską gospodarkę. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu energetyki jądrowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Druga część spotkania (tj. od godz. 16:55-18:00) będzie dotyczyła typów reaktorów jądrowych. Zagadnienie to przybliży Marek Migdal, specjalista badawczo-techniczny w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Marek Migdal

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w specjalności energetyka jądrowa. Od 2012 roku zawodowo związany jest z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i reaktorem MARIA. Początkowo w Dziale Analiz i Pomiarów Reaktorowych zajmował się głównie obliczeniami bezpieczeństwa oraz obliczeniami neutronowymi. Następnie w Dziale Sond i Pętli Reaktorowych zajmował się zarządzaniem pracami związanymi z projektowaniem, wytwarzaniem oraz włączaniem do użytku urządzeń termostatycznych do napromieniań wewnątrz rdzenia reaktora MARIA. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Zakładu Badań Reaktorowych.

Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych wydarzeniem osób, proszę o zadawanie pytań do prelegentów poprzez wiadomości na platformie Webex (do moderatora spotkania).