Zawarcie umowy między Polską i USA w sprawie atomu

W czasie piątego szczytu Inicjatywy Trójmorza z 19 października 2020 r., doszło do zawarcia umowy międzyrządowej o współpracy Polski i USA w sprawie rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, w ciągu 1,5 roku Polska i Stany Zjednoczone przygotują wspólnie raport zawierający rezultaty prac przygotowawczych i projektowych wykonanych przez czołowe amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej oraz propozycję struktury finansowania programu. Dokument będzie podstawą dla długofalowego zaangażowania USA, a dla rządu Polski do podjęcia decyzji o wyborze partnera przy realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. W perspektywie wieloletniej w umowie zdefiniowano obszary współpracy zarówno w ramach wsparcia zaangażowanych podmiotów gospodarczych, jak i działań na poziomie rządowym – poczynając od regulacji, badań, szkolenia kadr, poprzez rozwój łańcuchów dostaw, kampanie mające na celu wzrost świadomości społecznej, aż po współpracę przy projektach w energetyce jądrowej w Europie.

Więcej informacji na rządowej stronie:
https://www.gov.pl/web/polski-atom/polska-i-usa-podpisuja-miedzyrzadowa-umowe-o-rozwoju-polskiego-programu-energetyki-jadrowej