Walne Zgromadzenie Członków SEJP 25.06.2019 r.

Niniejszym informujemy, iż w dn. 25.06.2019 r. miało miejsce Walne Zgdomadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Elektrowni Jądrowej w Województwie Pomorskim. 

Podczas wydarzenia wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023:
ZARZĄD
- Prezes - mgr inż. Piotr Zimniak,
- Wiceprezes - mgr inż. Przemysław Minkowski,
- Sekretarz - mgr inż. Henryk Kąpiński
- Członek - mgr inż. Andrzej Jędrzejczak

KOMISJA REWIZYJNA
- Przewodniczący - mgr inż. Waldemar Dunajewski,
- Członek- mgr inż. Piotr Szczepański
- Członek - dr hab inż. Kazimierz Duzinkiewicz

Podczas zgromadzenia dokonano zmiany Statutu SEJP, w tym między innymi nazwy stowarzyszenia - obecnie Stowarzyszenie na Rzecz Elektrowni Jądrowej na Pomorzu.

Aktualna wersja znajduje się pod poniższym adresem:
http://www.sejp.pl/o-nas/statut-stowarzyszenia