Stale wysokie poparcie dla projektu budowy elektrowni jądrowej w lokalizacjach w woj. pomorskim

Cyklicznie realizowane przez PGE EJ 1 sp. z o.o. badania sondażowe pokazują, że nastawienie opinii publicznej do inwestycji utrzymuje się na stałym poziomie. Zdecydowana większość mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego deklaruje wiedzę na temat energetyki jądrowej, ale wskazuje też na potrzebę prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych. Mieszkańcy Pomorza pozytywnie oceniają potencjalny wpływ inwestycji na rozwój gmin i regionu. Poziom akceptacji dla projektu wśród mieszkańców tego województwa jest zdecydowanie wyższy niż w województwie zachodniopomorskim. Wyniki badań lokalnych społeczności z czerwca 2013 r. zrealizowanych przez TNS Polska. 

Wyniki badań lokalnych społeczności z czerwca 2013 r. zrealizowanych przez TNS Polska.

Badani odpowiadali na pytanie o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w dwóch wariantach – gdyby miała zostać zlokalizowana poza miejscem ich zamieszkania (w Polsce) oraz w ich najbliższym sąsiedztwie (w pobliżu miejsca zamieszkania). 

Zdecydowanie częściej poparcie dla budowy elektrowni w Polsce wyrażają mieszkańcy województwa pomorskiego (59 proc.) niż mieszkańcy zachodniopomorskiego (29 proc.). Analogiczny rozkład opinii można zauważyć w odpowiedziach na pytanie o budowę elektrowni jądrowej w pobliżu miejsca zamieszkania – popiera ją 57 proc. mieszkańców województwa pomorskiego i 21 proc. badanych z zachodniopomorskiego. 

W województwie pomorskim przyzwolenie dla inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie jest tylko nieznacznie niższe od poparcia dla budowy elektrowni jądrowej poza miejscem zamieszkania (odpowiednio 57 i 59 proc.). Oznacza to, że mieszkańcy Pomorza są świadomi potrzeby realizacji tej inwestycji i godzą się na jej lokalizację na terenie ich województwa.

W gminach lokalizacyjnych woj. pomorskiego poparcie dla inwestycji utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Najwyższe poparcie dla budowy elektrowni w Polsce wyrażają mieszkańcy Gniewina (80 proc.) i Krokowej (60 proc.), a w gminie Choczewo poparcie dla inwestycji wynosi 54 proc. Rozkład odpowiedzi o lokalizację w najbliższym sąsiedztwie jest analogiczny – inwestycję na terenie ich gminy najczęściej popierają mieszkańcy Gniewina (72 proc.) i Krokowej (58 proc.). Warto zauważyć, że w gminie Choczewo w porównaniu z poprzednim badaniem poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosło z 51 proc. do 55 proc.

Jeżeli chodzi o gminę Mielno to poparcie dla elektrowni jądrowej w Polsce jak i w sąsiedztwie, spadło nieznacznie i utrzymuje się na niskim poziomie, odpowiednio 18 i 11 proc.   (źródło CIRE.PL)