Program polskiej energetyki jądrowej przyjęty przez kierownictwo MG

W ubiegły piątek, 11 października 2013 r. kierownictwo Ministerstwa Gospodarki (MG) przyjęło Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Teraz dokument ma przejść fazę uzgodnień międzyresortowe, a później trafi do Rady Ministrów. 

Dokument ten trafi teraz do uzgodnień międzyresortowych. Ostatnim etapem prac nad PPEJ będzie przyjęcie przez Radę Ministrów. 

W praktyce dokument był już wcześniej nieoficjalnie konsultowany z niektórymi resortami, co powinno nieco przyspieszyć jego oficjalne konsultacje. 

Jak podkreśla resort gospodarki wcześniej PPEJ został poddany kompleksowym konsultacjom społecznym, w których wzięło udział ponad 100 podmiotów, oraz transgranicznym, w których uczestniczyło siedem krajów. Formalnie proces ten został zakończony podpisaniem Protokołu z konsultacji z Austrią w maju 2013 r.

Z Programem mogli też zapoznać się eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, którzy w marcu i kwietniu 2013 r. wizytowali Polskę w ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) oraz Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (IRRS). 

MAEA dobrze oceniła całość przygotowań do wdrożenia Programu PEJ. W szczególności doceniono Polskę m.in. za wysokie standardy współpracy w ramach konsultacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz za wprowadzenie nowoczesnych regulacji prawnych.

W ramach działań podejmowanych w obszarze rozwoju energetyki jądrowej, zgodnie z uchwałą RM, powołano Międzyresortowy Zespół ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz Pełnomocnika Rządu w tym zakresie. Zmieniono też strukturę organizacyjną Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) i rozpoczęto proces dostosowania jej do potrzeb dozoru jądrowego.

W 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo atomowe, jak również 20 aktów wykonawczych do tego dokumentu. MG wypracowało także ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (weszła w życie 1 lipca 2011 r.). Wspólnie z Polską Agencją Atomistyki jesteśmy także zaangażowani w opiniowanie nowych wytycznych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Zgodnie z harmonogramem zawartym w PPEJ lokalizacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej oraz jej wykonawca mają być znane do końca 2016 roku. Jednak MG zastrzega, że ostateczna tzw. "Decyzja Zasadnicza" o wdrożeniu energetyki jądrowej dla pierwszego reaktora spodziewana jest najwcześniej w 2017 r.

Lata 2017-2018 mają być poświęcone na prace projektowe i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii. W latach 2019- 2024 projekt ma wejść w fazę realizacji tzw. uzyskania pozwolenia na budowę, budowy i przyłączenia do sieci pierwszego bloku. Drugi blok ma powstać do końca 2030 roku.

Pod koniec września PGE, Tauron, Enea i KGHM poinformowały o parafowaniu umowy ws. udziału w programie jądrowym. Przewiduje ona, że PGE sprzeda trzem spółkom w sumie 30 proc. udziałów w spółce celowej PGE EJ1. Umowa ma stać się wiążąca w przypadku przyjęcia przez rząd programu energetyki jądrowej i uzyskania zgody UOKiK.

 

źródło CIRE.PL