Korzyści dla lokalnych społeczności

Brytyjskim społecznościom lokalnym, na których terenie powstaną nowe elektrownie jądrowe będą oferowane zachęty finansowe odpowiadające tym, jakie obecnie towarzyszą budowie farm wiatrowych i wydobyciu gazu łupkowego. Oświadczenie brytyjskiego rządu w tym zakresie spotkało się z ogólnym zadowoleniem.

Brytyjski Departament Energii oświadczył, że lokalne samorządy otrzymają połowę sumy, jaką nowe elektrownie jądrowe będą płacić w postaci podatku korporacyjnego przez pierwsze dziesięć lat swojego działania. Po upływie tego czasu, przez kolejne 30 lat będą zaś otrzymywać po £1000 ($1520) za każdy MW mocy zainstalowanej w elektrowni jądrowej.
W Sedgemoor, gdzie rada gminy liczy na budowę przez EDF Energy dwóch reaktorów typu EPR o mocy 1650 MWe każdy, cały pakiet zachęt społecznych osiągnąłby wysokość 128 milionów funtów brytyjskich w rozłożeniu na 40 lat działania elektrowni. Poza bezpośrednimi zobowiązaniami finansowymi operatora obiektu na rzecz społeczności lokalnej, tak duża i długofalowa inwestycja pociągnęłaby za sobą ogromne możliwości rozwoju innych obszarów gospodarki i inne inwestycje w regionie.

Sedgemoor oświadczyło, że: "Osiągnięte w ten sposób przychody zostaną przeznaczone na realizację całego szeregu projektów lokalnych, skierowanych do osób, które same nie zobaczą ani nie odniosą bezpośrednich, osobistych korzyści z obecności elektrowni w regionie. Mamy tu na myśli domy starców, pomoc społeczną i środki związane z walką z ubóstwem energetycznym.” Sedgemoor nazwało taki sposób dystrybucji przychodu “sprawiedliwą ugodą”, zaś członek rady gminy Somerset zauważył, że pieniądze “posłużą tworzeniu miejsc pracy i staży oraz staną się niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o poprawie warunków w takich zakresach jak np. dostępność lokali komunalnych oraz przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania regionów, którym bardzo potrzebna jest pomoc finansowa.”

Opłata w wysokości £1000 za MW energii wyprodukowanej w elektrowni jądrowej to znacznie mniej niż £5000 za MW wygenerowany na farmie wiatrowej, ale zebrany w ten sposób fundusz będzie łącznie wyższy i będzie zasilał lokalny budżet dłużej, bo przez ponad 30 a nie 15-20 lat, na jakie obliczane są wiatraki. Stworzono też system zachęt związany z wydobyciem gazu łupkowego. Lokalne samorządy otrzymają po £100,000 ($152,000) za każdy nowy odwiert, plus 1% zysku z ewentualnego wydobycia.

Dyrektor generalny Nuclear Industry Association Keith Parker z zadowoleniem przyjął oświadczenie rządu: "Duże inwestycje w infrastrukturę związaną z wytwarzaniem energii są konieczne. Pilnie potrzeba zastępować istniejące elektrownie, zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii i zrealizować cele klimatyczne. Lokalnym społecznościom, które będą gospodarzami projektów o randze narodowej, należą się długofalowe zachęty i system promujący inwestycje w ich regionach.”
Wielka Brytania przygotowuje się do budowy 18 600 MWe mocy zainstalowanej w elektrowniach jądrowych. EDF Energy planuje realizację dwóch reaktorów typu Areva EPR w Hinkley Point C oraz kolejnych dwóch w Sizewell C. Horizon Nuclear Power pracuje nad planem budowy jednostek Hitachi-GE ABWR w Wylfa i Oldbury. NuGen ma oferty na realizację dwóch obiektów w Moorside, niedaleko Sellafield. Niemniej jednak, ekonomiczna wykonalność tych planów zależy od wysokości negocjowanej z Departamentem Energii ceny wykonania kontraktu, przy czym w przypadku EdF Energy negocjacje okazały się być rozciągniętym w czasie procesem.
Departament Energii zaznaczył także w wydanym oświadczeniu, że suma £1000 za MW energii nie jest wartością ostateczną i że ostateczna wysokość opłat będzie podlegać negocjacjom, w miarę zbliżania się terminu rozpoczęcia ich uiszczania, czyli około 2030r.

Ponadto, podział podatku korporacyjnego będzie obowiązywał inwestycje na terenie w Anglii, ale już nie Walii, ponieważ rozstrzygnięcia w tym zakresie leżą w gestii walijskiego rządu. Oznacza to, że Londyn i Cardiff muszą wynegocjować porozumienie, jeśli inwestycja jądrowa, taka jak ta planowana w Wylfa, ma mieć miejsce na terenie Walii.
źródło: WNN