Koniec pierwszego etapu badań

WorleyParsons, wykonawca badań lokalizacyjnych i środowiskowych dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej 2 września 2013 r. zakończył pierwszy etap prac przygotowawczych, czyli tzw. mobilizację do projektu.
Obejmował on szczegółowe planowanie prac w zakresie m.in. zarządzania jakością, bezpieczeństwa prac, zarządzania ryzykiem, ochrony środowiska, opracowania szczegółowych metodyk dla inwentaryzacji przyrodniczej oraz harmonogramu realizacji prac. Tym samym rozpoczął się drugi etap badań – uruchomienie badań terenowych w lokalizacjach.
Badania lokalizacyjne i środowiskowe prowadzone będą równolegle w dwóch miejscach – „Choczewo” (gm. Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gm. Gniewino i Krokowa). Będą one prowadzone są zgodnie z polskimi przepisami oraz międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami. Zgodnie z założeniami badania środowiskowe potrwają co najmniej rok, a lokalizacyjne – co najmniej dwa lata.