Dot. spotkań informacyjnych przygotowujących polski przemysł do budowy energetyki nuklearnej w Polsce

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy informację otrzymaną  z Departamentu Energii Jądrowej.

Pod patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska rozpoczyna się cykl spotkań informacyjnych przygotowujących polski przemysł do budowy energetyki nuklearnej w Polsce.

To, jak ważny jest udział rodzimych firm i łańcucha dostawców wiedzą te państwa, które już przeszły przez realizację projektów budowy bloków jądrowych.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium poświęcone tej tematyce, które odbędzie się w dniu 10 grudnia br pod tytułem Rozwój energetyki jądrowej w Polsce – przygotowanie krajowego przemysłu do współpracy ze światowym sektorem cywilnej energetyki jądrowej. 

Swoimi doświadczeniami oraz lekcją dla Polski podzielą się firmy i organizacje branżowe pracujące na rzecz przemysłu jądrowego z Europy (Finlandia, Wielka Brytania, Francja, Belgia), Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Nuclear Energy Institute oraz Nuclear Industry Association.  

Webinarium przeznaczone jest dla krajowych przedsiębiorstw i ma na celu ukazanie zagadnień technicznych, biznesowo-organizacyjnych, transferu technologii i rekomendacji dla Polski na przykładzie światowych projektów jądrowych.

Konkretne przykłady, procesy i wnioski z budowy nuklearnych bloków energetycznych jakie płyną dla polskiego projektu, z pewnością będą przydatne nie tylko dla decydentów, ale i krajowych przedsiębiorstw, inwestora oraz dozoru jądrowego.

Rejestracji dokonujemy pod poniższym adreem:
https://meeting15.com/pl/join-event/rozwoj-energetyki-jadrowej-w-polsce-webinarium-10122020/1376