O nas

O nas

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz elektrowni jądrowej w województwie pomorskim, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia działań mających na celu budowę elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. 
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. Terenem działania jest województwo pomorskie. 

Misja i wizja SEJP

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. wspieranie działań mających na celu budowę elektrowni jądrowej w województwie pomorskim poprzez: 
  2. propagowanie idei budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej wśród społeczności oraz w otoczeniu biznesowym województwa pomorskiego,
  3. pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie walorów energetyki jądrowej,
  4. promowanie regionalnych przedsiębiorstw jako ewentualnych podwykonawców realizowanych projektów budowy elektrowni jądrowej, 
Subscribe to RSS - O nas