Członkowie

Członkowie

Zostań członkiem

Jeśli chcą Państwo zostać Członkiem Stowarzyszenia prosimy o wypełnienie odpowiedniej deklaracji i przesłanie jej na adres sejpomorze@gmail.com
 
Statut Stowarzyszenia i regulamin Członka wspierającego znajdą Państwo w zakładce "Współpraca". Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która utożsamia się z celami i założeniami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia.

Współpraca

Spotkania wewnętrzne:

  • Zebranie założycielskie I - 12.01.2011
  • Zebranie założycielskie II – 19.05.2011
  • Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia dnia 1.09.2011
  • Walne zgromadzenie Członków SEJP 29.09.2011
  • I Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu 29.09.2011 – ustalenie składek, terminów
  • Posiedzenie Zarządu dnia 4.01.2012
  • Posiedzenie Zarządu 15.03.2012
  • Posiedzenie Zarządu 08.10.2012
  • Walne zgromadzenie Członków SEJP 14.11.2012 rok
  • Posiedzenie Zarządu 28.02.2013 rok

Spotkania dedykowane Człownkom SEJP:

Subscribe to RSS - Członkowie