Baza wiedzy - słownik pojęć

 • Promieniowanie

  Elementem codziennego życia na Ziemi. Rozpad promieniotwórczy atomów powoduje emisję cząstek alfa, beta i gamma, a z kosmosu dochodzi do nas promieniowanie gamma, neutrony, protony i inne cząstki. Cząstki alfa to jądra helu, złożone z dwóch protonów i dwóch neutronów. Są one całkowicie zatrzymywane np przez kartkę papieru. Promieniowanie beta wydobywa się głównie z jąder atomowych wskutek przemian neutronów w protony. Przenika ono dalej niż cząstki alfa - wystarczy cienka blacha. Natomiast promieniowanie gamma to fotony o dużej energii, przenikające przez beton i żelazo. 

 • Radiotoksyczność

  szkodliwość substancji promieniotwórczych dla organizmu. Radiotoksyczność zależy od energii i rodzaju emitowanego przez daną substancję promieniowania, jego czasu połowicznego rozpadu, a ponadto od metabolicznego obiegu danego pierwiastka chemicznego: od współczynnika jego wchłaniania do organizmu (zależnego od postaci chemicznej i drogi wchłonięcia), czasu biologicznego półtrwania w organizmie (np. dla plutonu wynosi on 50 lat, dla cezu poniżej 100 dni, dla kobaltu ok. 7 dni, dla jodu w tarczycy 120 dni, w reszcie ciała 12 dni itd.), rodzaju tkanki gdzie się gromadzi dany radionuklid i jej wrażliwości na określony rodzaj promieniowania.

 • Reaktor jądrowy

  urządzenie służące do wytwarzania kontrolowanej reakcji łańcuchowej, tj. ciągłego pozyskiwania energii z rozszczepiania jąder atomowych.

 • Rozpad promieniotwórczy

  zjawisko spontanicznej przemiany jądra atomowego danego izotopu w inne jądro. Podstawową własnością rozpadu promieniotwórczego jest brak wpływu fizykochemicznych czynników zewnętrznych na proces. Rozpad promieniotwórczy zachodzi zgodnie z kinetyką I rzędu.

Strony